Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 13 Kokouksen päättäminen

KEU-2021-15216

Perustelut

   

Ehdotus

    

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:08.