Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 5 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaatio, työryhmien perustaminen ja puheenjohtajien nimeäminen

KEU-2021-15455

Valmistelija

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Työjärjestys antaa mahdollisuuden perustaa työryhmiä. Puheenjohtaja on valmistellut esityksen valmisteluorganisaatiosta sekä sen keskeisimmistä työryhmistä (Liite 1.). Työryhmät varmistavat sujuvaa siirtymää hyvinvointialueeksi ja valmistelevat siirtymään liittyviä erityiskysymyksiä. Hyvinvointialueen integraatiotyöryhmä toimii kokoavana ryhmänä, joka ohjaa ja koordinoi toimeenpanoa. Puheenjohtaja esittää, että perustetaan jäljempänä olevat työryhmät (Työjärjestys 8§) ja nimetään niihin puheenjohtajat seuraavasti: 

 • Hyvinvointialueen integraatiotyöryhmä: pj. Pirjo Laitinen-Parkkonen 
 • HR, johtaminen ja osaaminen ryhmä: pj. Monica Hostio 
 • Talousryhmä: pj. Päivi Tarsia 
 • Hallinto- ja lakiryhmä: pj. Petja Harakka 
 • ICT-ryhmä: pj. Antti Ylä-Jarkko 
 • Yhdyspinnat-ryhmä: pj. Kristiina Kariniemi-Örmälä 
 • Palvelujen järjestäminen -ryhmä: pj. Sirpa Salinto 

Lisäksi ehdotetaan, että hyvinvointialueen erityiskysymyksiä ratkomaan perustetaan seuraavat alatyöryhmät, joihin nimetään puheenjohtajat seuraavasti: 

 • ESH-ryhmä: pj. Susanna Pitkänen 
 • PELA-ryhmä: pj. Jussi Rahikainen 
 • Erityishuoltopiiri-ryhmä: pj. Erja Pentti 
 • Opiskeluterveydenhuolto-ryhmä: pj. Tiina Salminen 
 • Tilaryhmä: pj.
 • Viestintäryhmä: pj. Anu-Kaarina Suonpää 

Puheenjohtajat kokoavat työryhmät siten, että niissä on tarvittava asiatuntemus sujuvan siirtymän varmistamiseksi ja erityiskysymysten ratkaisemiseksi. Työryhmät valitsevat keskuudestaan varapuheenjohtajan. Työryhmien tehtävät tulevat voimaanpanolaista, kansallisesti laaditusta tiekartasta (Liite 2.) sekä syksyn 2021 hyvinvointialueen valmistelusta. Tehtäviä on priorisoitu ja valmistelu aloitetaan toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittisistä tehtävistä.  

Puheenjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää  

 • asettaa esityksen mukaisen valmisteluorganisaation sekä  
 • perustaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toimeenpanoa varten esityksen mukaiset työryhmät 
 • nimetä työryhmien puheenjohtajat esityksen mukaan 

Päätös

Hyväksyttiin muutoksin:

 • Tarkennettiin alatyöryhmän nimeä Oppilas- ja opiskelijahuoltoryhmäksi ja nimettiin puheenjohtajaksi vt. kansliapäällikkö Virpi Lehmusvaara sekä tilaryhmän puheenjohtajaksi tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen