Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 9 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon pankkitilin avaaminen

KEU-2021-15458

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinto tulee saamaan hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon valtionavustuksia vuosina 2021 ja 2022. Tämä edellyttää hyvinvointialueelle avattavaksi yhden tai useamman pankkitilin.  

Väliaikainen toimielin vastaa toiminnasta ja taloudesta ja hyvinvointialueen väliaikaishallinto tekee tilinpäätöksen vuosilta 2021 ja 2022. Tilinpäätökset käsitellään hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksissa 2022 ja 2023. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä toimii väliaikaisen toimielimen tukiorganisaationa voimaanpanolain mukaisesti.  

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän in-house yhtiö Sarastia Oy:ltä, joka toimii Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palveluntuottajana. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän oma maksuliikenneliikenne tapahtuu pääosin Uudenmaan osuuspankin kautta. Kuntayhtymän maksuliikennepalvelut kilpailutettiin keväällä 2021 ja sopimukseen sisältyy maininta, että tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle taholle, jolle sopimuksen kohteena olevien palvelujen lakisääteinen järjestämisvastuu siirtyy kokonaan tai osittain. 

Vuosille 2021–2022 arvioidut maksuliikennekustannukset ovat muutamia tuhansia euroja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää: 

  • että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon pankkitili avataan Uudenmaan osuuspankkiin. 
  • valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan hoitamaan pankkitilin avaamisen Uudenmaan osuuspankkiin ja ilmoittamaan tilitiedot Valtiovarainministeriöön valtionavustuksen maksamista varten. 
  • että Tilin käyttöoikeus myönnetään hyvinvointialueen nimenkirjoitusoikeuden mukaan.

Päätös

Hyväksyttiin muutoksin:

  • että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon pankkitili avataan Uudenmaan osuuspankkiin. 
  • valtuuttaa rahoitus- ja talousjohtajan hoitamaan pankkitilin avaamisen Uudenmaan osuuspankkiin ja ilmoittamaan tilitiedot Valtiovarainministeriöön valtionavustuksen maksamista varten. 
  • työjärjestykseen tehdään tarkennus nimenkirjoitusoikeudesta (42 §)