Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 10 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon Suomi.fi-tunnukset

KEU-2021-15460

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluu tehdä ilmoitukset mm. arvonlisävero-, työnantaja- ja ennakkoperintärekisteriin. Tämä edellyttää Suomi.fi -tunnuksia. Hyvinvointialueella tulee valtuuttaa   
viranhaltija tekemään ja syöttämään tiedot sähköisiin järjestelmiin. Tämä edellyttää   
Suomi.fi tunnusten hakemista syyskuun 2021 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan Pirjo-Laitinen Parkkosen ja rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsian hakemaan ja allekirjoittamaan Suomi.fi -tunnukset ja antamaan tarvittavat valtuudet tunnusten käyttöön.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.