Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 6 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän asettaminen ja jäsenten toteaminen

KEU-2021-15456

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Voimaanpanolain mukaan väliaikaisella toimielimellä on mahdollisuus asettaa poliittinen seurantaryhmä seuraamaan uudistuksen toimeenpanoa ja valmistelemaan poliittiseen päätöksentekoon liittyviä asioita. Voimaanpanolain mukaan tarkoitus on, että seurantaryhmä asetettaisiin hyvinvointialueella edustettuna olevien poliittisten puolueiden ja ryhmien edustajista. Seurantaryhmän toiminnasta aiheutuvat välittömät kustannukset maksetaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon saamista valtionavustuksista. Kokoonpanolle tai jäsenille ei voimaanpanolaissa ole määrittelyä. 

Väliaikaisen toimielimen työjärjestyksessä (§5) säädetään poliittisesta seurantaryhmästä.    

Uudenmaan vaalien valmistelutoimikunta on neuvotellut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän kokoonpanosta sekä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista liitteen 1. mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää  

  • perustaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon ajanjaksolle 17.8.2021- 28.2.2022 poliittisen seurantaryhmän, 
  • poliittisen seurantaryhmän kokoonpanosta Uudenmaan vaalien valmistelutoimikunnan neuvotteleman poliittisen seurantaryhmän mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.