Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 1.9.2021

§ 3 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen Y-tunnus ja kotipaikka

KEU-2021-15453

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut

Valtionvarainministeriö on yhdessä verohallinnon kanssa hakenut uusille hyvinvointialueille tarvittavat Y-tunnukset. Hyvinvointialueen rekisteröimiseksi tulee määritellä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kotipaikka. Ytj-järjestelmään on määritelty automaattisesti kotipaikaksi Hyvinkää. Hyvinvointialueiden tulee täydentää verohallinnolle yhteystietonsa sekä tehdä tarvittavat ilmoitukset arvonlisävero-, työnantaja- ja ennakkoperintärekisteriin.  

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kotipaikaksi ja postiosoitteeksi on tarkoituksenmukaista määrittää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kotipaikka ja osoite. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää  

  • merkitä tiedoksi, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen y-tunnus on 3221340-6, 
  • että, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kotipaikka ja postiosoite on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän osoite Sandelininkatu 1, PL 46, 05800 Hyvinkää ja osoite ilmoitetaan verohallinnolle sekä tarpeellisiin rekistereihin.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Verohallinto