Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 19.1.2022

§ 9 Tiedonantoja

KEU-2022-1645

Perustelut

Tiedonantoja

  • Valtiovarainministeriön päätös valtionavustuksesta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun vuonna 2022 (Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 1 660 356€)

  • Sosiaali- ja terveysministeriön päätös valtionavustuksesta hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän ICT-infrastruktuurin ja tietojärjestelmien muutostoimenpiteisiin (Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 6 998 007 €) 

  • Tehy ry:n kannanotto koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen hoitotyön johtamisen järjestämistä hyvinvointialueita perustettaessa

  • Tehy ry:n johtajat jaoston kannanotto - sote-uudistus johtamisen näkökulmasta  

  • Irtaimen omaisuuden omistusjärjestelyt hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä (STM:n, VM:n ja SM:n yhteinen kirje 17.12.2021)

  • Valtiovarainministeriön tietopyyntö hyvinvointialueen, HUS-yhtymän valmistelun ja Helsingin kaupungin sote-uudistuksen valmistelun vuoden 2022 talousarviosta ja vuoden 2021 tilinpäätösarviosta 

     

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.