Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 19.1.2022

§ 2 Osallisuus hyvinvointialueen valmistelussa

KEU-2022-1637

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Osallisuus hyvinvointialueen valmistelussa -suunnitelma sisältää suunnitelman siitä miten asukkaat, asiakkaat, henkilöstö, päättäjät ja muut kumppanit sekä sidosryhmät ovat osallisina hyvinvointialueen valmistelussa. Suunnitelmaa on laadittu osallisuuden asiantuntijoiden toimesta ja sitä on yhteensovitettu hyvinvointialueen strategiaprosessin kanssa.  

Asiaa esittelee integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee päivitetyn suunnitelman osallisuudesta hyvinvointialueen valmistelussa tiedoksi.