Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 19.1.2022

§ 8 Muutos hyvinvointialueen talousarvioon 2021-2022

KEU-2021-16063

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000, josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66 milj. euroa.  

Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron, koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021 mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen. 

Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarviot. Talousarvioita tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle saatavat valtionavustusten osuudet vuosille 2021 ja 2022. Talousarviota tarkennetaan ja se tuodaan uudestaan valmistelutoimielimen käsiteltäväksi. Valmistelutoimielimelle tuodaan keskusteltavaksi myös kuntayhtymän taseelle merkityt investoinnit.

Valmistelija

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000, josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66 milj. euroa. Väliaikainen toimielin merkitsi tiedoksi valtionavustustilanteen kokouksessaan 15.9.2021 §22.  

Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron, koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021 mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen. 

Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä. 

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarvion. Talousarviota tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on 20.12.2021 päättänyt myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen valtionavustusta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue haki alun perin valtionavustusta 45.230.120 euroa ja tarkensi haettavaa summaa 30.552.594 euroon. STM myönsi avustusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteensä 6.998.006,84 euroa, josta 1.491.884,61 euroa heti käytettäväksi ja 5.506.122,23 euroa ehdollisena valtion vuoden 2022 talousarvion vahvistamisen jälkeen. Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.7.2021-31.12.2025 syntyviin kustannuksiin. Avustus on käytettävissä myös hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.1.2026-30.4.2026. 

Vuoden 2022 talousarviota on tarkistettu seuraavasti: 

Toimintatuotot: 

  • ICT-avustus 6.998.007 euroa lisätty toimintatuottoihin tuet ja avustukset -ryhmään 
  • vuodelle 2021 saadusta avustuksesta arvioidaan siirtyvän 308.000 euroa vuodelle 2022 
  • toimintatuottojen kasvu yhteensä 7.306.007 euroa 

Toimintakulut: 

  • henkilöstökuluihin on lisätty 198.000 euroa luottamuselinten kokouspalkkioihin 
  • palvelujen ostoja on vähennetty 383.000 euroa (esitetty tarkemmin liitteessä) 
  • ICT-hankkeelle kohdennettiin 7.491.007 euroa 
  • toimintakulujen kasvu yhteensä 7.306.007 euroa 

ICT-hanke 

ICT-hanke sisältää mm. taloushallinnon järjestelmien uusimisen, Keusoten HR-tietojen siirtämisen hyvinvointialueelle, asiahallintajärjestelmän perustamisen hyvinvointialueelle, APTJ:n hankinnan sekä perustietotekniikan uudistamisen.  

STM:n avustuspäätöksen jälkeen tarkennetussa kustannusarviossa hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan n. 17,5 Me vuosina 2022-2025. Vuoden 2022 kustannusarvio on n. 8 Me, joten saatu avustus ei kata kaikkia kustannuksia. Osittain kustannuksia saadaan katettua vuodelta 2021 siirtyvästä Vate-avustuksesta (siirtyvä avustus 308.000 euroa, josta ICT-hankkeeseen käytettävissä 110.000 euroa) sekä vuoden 2022 palvelujen ostojen tarkentuneesta määrärahasta (383.000 euroa). 

ICT-hankkeeseen saatiin siis avustusta n. 7 Me ja aiemmasta Vate-avustuksesta hankkeelle voidaan kohdentaa n. 0,5 Me, joten yhteensä hankkeelle on käytettävissä avustusta n. 7,5 Me. Kustannusarvio on kuitenkin 8 Me. Valtiovarainministeriö on pyytänyt hyvinvointialueilta talousarvio 2022 tietoja sekä arviota lisämäärärahatarpeesta vuodelle 2022. Valtiovarainministeriölle on ilmoitettu 0,5 Me:n lisämäärärahatarve vuodelle 2022. 

Valtion ICT-jatkorahoituksesta ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuoden 2022 talousarvion muuttamisen liitteen mukaan.