Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 19.1.2022

§ 4 Luonnos hyvinvointialueen hallintosäännöstä

KEU-2022-1638

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Jokaisella hyvinvointialueella on oltava hallintosääntö, jonka sisältöä määrittelee pääasiassa hyvinvointialuelain 95 §. 

Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään seuraavat asiat: 

  • johtamisjärjestelmä 
  • toimielimet 
  • tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä 

Hallintosäännössä voidaan antaa muitakin kuin laissa säädettyjä määräyksiä. 

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hyvinvointialueilla on laaja harkintavalta toimivalta- ja vastuusuhteidensa määrittelyssä. 

Hallintosäännöllä määritellään myös hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden oikeudet ja velvollisuudet. Esimerkiksi luottamushenkilöiden palkkiot määritellään hallintosäännössä. 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntöä on valmisteltu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hallintosäännön ja Kuntaliiton laatiman hyvinvointialueen hallintosääntömallin pohjalta. Hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee hallintosääntöä maaliskuussa. 

Hallintosääntöön liittyy kiinteänä osana hyvinvointialueen toimielinjärjestelmä, josta on laadittu liitteenä oleva luonnos keskustelun pohjaksi. Toimielinrakenteesta on käyty lähetekeskustelua poliittisessa seurantaryhmässä sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinto- ja lakiryhmässä. 

Hallintojohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee luonnoksen hyvinvointialueen hallintosäännöstä tiedoksi ja käy säännöstä lähetekeskustelun.