Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 19.1.2022

§ 6 Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden hankinta

KEU-2022-1639

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden ja hyvinvointialueiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluja yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten ja kaupallisten toimijoiden kanssa. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on Kuntien Tiera Oy:n omistaja hankkien sieltä Tiera Tiedonhallinnan palveluita (asianhallintajärjestelmä ja kokoushallinta). Siten on tarkoituksenmukaista, että myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hankkii osakkuuden sidosyksikköaseman saavuttamiseksi, jolloin palveluja voi hankkia ilman kilpailutusta. 

Osakkuus edellyttää osakkeiden merkitsemistä seuraavan laskukaavan mukaan: toimintakulut/65 000 = merkittävien osakkeiden lukumäärä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kohdalla tämä tarkoittaa vähintään 5 osakkeen hankkimista. Osakkeiden merkinnän kokonaishinta on 10 euroa (2 euroa/kpl).  

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksen jälkeen merkintäsitoumus toimitetaan allekirjoitettuna Kuntien Tiera Oy:lle, jossa se käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Liitteiden mukaiset dokumentit tulee palauttaa täytettynä ja osakkeiden merkintähinta tulee olla maksettuna hallituksen kokoukseen mennessä, jotta hallitus voi vahvistaa osakemerkinnän. 

Kuntien Tiera Oy on syksyllä muuttanut yhtiöjärjestystään siten, että hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten rajoitettu toimivalta on otettu huomioon. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö on sitoutunut lunastamaan osakkeet takaisin tilanteessa, jossa lainsäädäntö sitä edellyttää. Näin ollen hyvinvointialueella on mahdollisuus niin päättäessään myöhemmin luopua osakkeista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää  

  • merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita viisi (5) kappaletta yhteishintaan 10 euroa. 
  • että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.