Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 19.1.2022

§ 5 ICT-muutosohjausryhmän perustaminen

KEU-2022-1641

Valmistelija

  • Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, antti.yla-jarkko@keusote.fi

Perustelut

ICT-muutoshankkeen rahoittaja (STM) edellyttää, että ICT-muutoshankkeelle nimetään erillinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä johtaa ICT-hankekokonaisuuden toimeenpanoa vuoden 2025 loppuun saakka.  Ohjausryhmä kokoontuu kerran kuussa tai joka toinen kuukausi.  
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää  

  • nimetä ICT-muutoshankkeen ohjausryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko, sihteeri Taija-Leena Lönnberg, tietohallintopäällikkö Hanna Downton, palvelujohtaja Susanna Pitkänen, palvelujohtaja Tiina Salminen, rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia.