Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 17.11.2021

§ 63 Yhdyspinnat työsuunnitelma

KEU-2021-17520

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.9.2021 perustaa valmisteluorganisaation työryhmineen, joista yksi on Yhdyspinnat-ryhmä. Väliaikaisen toimielimen perustamat työryhmät hoitavat työjärjestyksen § 7 mukaan niille erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä.  

Työryhmälle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään sen ensimmäiset työtehtävät. Työryhmän tehtävät tulevat voimaanpanolaista, kansallisesti laaditusta STM:n tiekartasta sekä syksyn 2021 hyvinvointialueen valmistelusta. Tehtäviä on priorisoitu ja valmistelu aloitetaan toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittisistä tehtävistä. Työryhmä priorisoi aluevaltuustoa varten tehtävää valmistelua. Työsuunnitelma täydentyy ja tarkentuu työskentelyn edetessä. 

Työsuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä Yhdyspinnat-työsuunnitelman. 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi

Perustelut

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi 29.9.2021 kokouksessaan Yhdyspinnat-työsuunnitelman. Keskustelussa sovittiin, että työsuunnitelma tuodaan uudelleen käsittelyyn siten, että yhdyspinnat työskentelyä tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä laajemmalta näkökulmalta.   

Päivitetty työsuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee päivitetyn Yhdyspinnat-työsuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.