Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 17.11.2021

§ 65 Tiedonantoja

KEU-2021-20172

Perustelut

Tiedonantoja:

  • Ministereiden Kurvinen ja Paatero yhteiskirje nuorten osallisuudesta sote-uudistuksessa 19.10.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.