Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 17.11.2021

§ 62 Pelastuslaitoksen valmistelun tilannekatsaus

KEU-2021-16064

Perustelut

Valmistelija: Jussi Rahikainen, pelastuspäällikkö

Pela-työryhmän puheenjohtaja Jussi Rahikainen esittelee pelastustoimen valmistelun tilannekatsauksen. Käydään keskustelu pelastustoimen järjestämisvastuusta, liikelaitosmallista, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen jakamisesta ja hyvinvointialueiden maksuosuuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja, KUP, jyrki.landstedt@vantaa.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen valmistelun tilannekatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.