Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 17.11.2021

§ 67 Kokouksen päättäminen

KEU-2021-20172

Perustelut

      

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:06.