Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 17.11.2021

§ 61 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

KEU-2021-20172

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 22.11.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Toimielimen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Toni Pallaspuro ja Jari Wäre.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Wäre ja Antti Ylä-Jarkko.