Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 16 Viestintäsuunnitelma 2021

KEU-2021-16067

Valmistelija

  • Anu-Kaarina Suonpää, viestintäpäällikkö, anu-kaarina.suonpaa@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäsuunnitelmassa on esitetty valmistelun vate-vaiheen viestintäsuunnitelma ajalle syyskuusta 2021 maaliskuuhun 2022. Aluevaalien jälkeiselle ajalle valmistellaan  viestintäsuunnitelman toinen vaihe. 

Suunnitelma koostuu muun muassa viestinnän ja osallisuuden tavoitteista ja periaatteista, etenemisaikataulusta, vastuista sekä eri osa-alueiden (valmistelu- ja päätösviestintä, kansalaisviestintä, henkilöstöviestintä) tärkeimmistä painopisteistä, keinoista ja kanavista. Suunnitelmassa on käsitelty myös brändityön ja visuaalisen ilmeen aikataulutusta, poikkeustilanteiden viestintää sekä viestinnän mittaamista ja arviointia. 
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy viestintäsuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi. 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.