Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 24 Tiedonantoja

KEU-2021-15901

Perustelut

Tiedoksi

  • STM:n tiekartta - tilannekuvan seuranta, syyskuu 2021
  • Sisäministeriön päätös pelastustoimen järjestämislain nojalla annettavien asetusten valmistelusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Oheismateriaali