Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 15 Sopimus Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisen pelastuslaitoksen valmistelusta ja valmistelun kustannustenjaosta

KEU-2021-16064

Valmistelija

  • Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja, KUP, jyrki.landstedt@vantaa.fi

Perustelut

Nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on kahdeksan kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula ja Vantaa) yhteinen pelastuslaitos, joka on osa Vantaan kaupungin organisaatiota. Hyvinvointialuelainsäädännön myötä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toimii Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella. Jotta hyvin toimivaa ja kustannustehokasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta ei tarvitsisi jakaa kahdeksi hyvinvointialueen pelastuslaitokseksi, on kuntien ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan tahtotila ollut muodostaa Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille yhteinen pelastuslaitos (Laki hyvinvointialueesta 54§). Hyvinvointialueiden yhteinen pelastuslaitos on myös linjattu hyvinvointialueiden vapaaehtoisessa valmistelussa valmistelun tavoitteeksi.

Koska nykyinen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on osa Vantaan kaupungin organisaatiota, niin pelastuslaitoksen toimintojen irrottamisen myötä on katsottu tarkoituksenmukaisesti, että kahden hyvinvointialueen yhteisen pelastuslaitoksen perustamisen valmistelu tehdään myös osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelua tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelun kanssa.  

Avoimen ja luottamuksellisen valmistelun varmistamiseksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen on nimetty pelastuslaitoksen edustaja ja valmisteluorganisaatioon tarkoitus perustaa pelastuslaitoksen valmistelun työryhmä. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on perustanut pelastuslaitoksen valmistelujohtajan viran, joka vastaa yhteisen pelastuslaitoksen valmistelusta. Hyväksytyn pelastuslaitoksen perustamisen projektisuunnitelman perusteella voidaan palkata lisää henkilöitä pelastuslaitoksen valmisteluun.  

Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat saaneet valmistelurahoitusta voimaanpanolain 15 §:n perusteella. Tämä valmistelurahoitus sisältää myös pelastustoimen valmistelurahoituksen. Tästä johtuen Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue jakavat yhteisen pelastuslaitoksen valmistelun kustannukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jyrki Landstedt, pelastusjohtaja, KUP, jyrki.landstedt@vantaa.fi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päättää 

  • hyväksyä sen, että yhteisen pelastuslaitoksen valmistelu tehdään osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelua 
  • valtuuttaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan sopimuksen Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteisen pelastuslaitoksen valmistelusta ja valmistelun kustannustenjaosta 
  • hyväksyä yhteisen pelastuslaitoksen valmistelussa tarvittava avustus tiedonhallinnan, tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen myönnettävästä rahoituksesta haetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimesta, mikäli se on mahdollista 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Teknisenä korjauksena kuvaukseen on lisätty Pornainen.

Liitteet

Oheismateriaali