Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 25 Muut asiat

KEU-2021-15901

Perustelut

Käsitellään muut esiin tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.