Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 26 Kokouksen päättäminen

KEU-2021-15901

Perustelut

     

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:21.