Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 14 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

KEU-2021-15901

Valmistelija

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Perustelut


Todetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 20.9.2021 ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi


Toimielimen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Monica Hostio ja Kristiina Kariniemi-Örmälä.

Monica Hostio poistui kello 15:00. Antti Ylä-Jarkko toimi pöytäkirjantarkastajana § 21 alkaen.

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.