Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 19 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen vakuutukset

KEU-2021-16065

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen on tarkoituksenmukaisesta järjestää väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten vastuuvakuuttaminen.

Keusote vastaa voimaanpanolain ja asettamispäätöksen perusteella valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta. Hyvinvointialueen vuosille 2021–2022 arvioidut vakuutuskustannukset eivät ylitä hankintalain mukaista kynnysarvoa, jolloin hankintalakia ei sovelleta. 

Kuntayhtymällä on käytössä vakuutusten meklaripalvelut hankittuna Rewenda Oy:ltä, jota on tarkoituksenmukaista hyödyntää vakuutuksen hankinnassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää ottaa vastuuvakuutuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenille ja valtuuttaa Keusoten hallintojohtaja Petja Harakan valmistelemaan ja allekirjoittamaan hyvinvointialueen vakuutussopimukset tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.