Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 23 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastajien valinta ja tarkastustoimen organisointi

KEU-2021-16066

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, talous- ja hallintojohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta annettu laki (616/2021) tuli voimaan 1.7.2021. Voimaanpanolain 5 §:n mukaan hyvinvointialueesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä on perustettu sinä päivänä, jona voimaanpanolaki on tullut voimaan. Verohallinto on 1.7.2021 antanut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle Y-tunnuksen (3221340-6).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle tulee hyvinvointialueesta annetun lain 126 § mukaisesti valita tilintarkastaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää valita Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tilintarkastajaksi KPMG Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jorma Nurkkalan ajalle 1.7-31.12.2021. Väliaikainen valmistelutoimielin päättää valtuuttaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän rahoitus- ja talousjohtajan tekemään asiasta sopimuksen KPMG:n kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.