Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 21 Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palkkiosääntö ja poliittisen seurantaryhmän kokouspalkkioista päättäminen

KEU-2021-16256

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin on päättänyt 1.9.2021 kokouksessaan perustaa poliittisen seurantaryhmän ajanjaksolle 17.8.2021 – 28.2.2022. Voimaanpanolain mukaan seurantaryhmän toiminnasta aiheutuvat välittömät kustannukset maksetaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon saamista valtionavustuksista. Poliittisen seurantaryhmän palkkiosäännön perusteet ja palkkiot noudattavat soveltuvin osin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ohjeistuksia ja päätöksiä. 

Liitteenä ehdotus palkkiosäännöksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palkkiosäännön ja poliittisen seurantaryhmän jäsenille maksettavat kokous- ja muut palkkiot. 

Päätös

Hyväksyttiin muutoksin. Palkkiosääntöön lisätään pykälä koskien viranhaltijoiden palkkioita poliittisen seurantaryhmän kokouksiin osallistumisesta.