Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.9.2021

§ 17 Hr, johtaminen ja osaaminen -ryhmän työsuunnitelma

KEU-2021-16453

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin päätti kokouksessaan 1.9.2021 perustaa valmisteluorganisaation työryhmineen, joista yksi on HR, johtaminen ja osaaminen -ryhmä. Väliaikaisen toimielimen perustamat työryhmät hoitavat työjärjestyksen § 7 mukaan niille erikseen määrättyjä valmistelutehtäviä.  

Työryhmälle on laadittu työsuunnitelma, jossa määritellään sen ensimmäiset työtehtävät. Työryhmän tehtävät tulevat voimaanpanolaista, kansallisesti laaditusta STM:n tiekartasta sekä syksyn 2021 hyvinvointialueen valmistelusta. Tehtäviä on priorisoitu ja valmistelu aloitetaan toimeenpanon kannalta aikataulullisesti kriittisistä tehtävistä. Työryhmä priorisoi aluevaltuustoa varten tehtävää valmistelua. Työsuunnitelma täydentyy ja tarkentuu työskentelyn edetessä. 

HR, johtaminen ja osaaminen -ryhmän työsuunnitelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä HR, johtaminen ja osaaminen -ryhmän työsuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.