Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.12.2021

§ 74 Tiedonantoja

KEU-2021-21861

Perustelut

   Tiedonantoja

  • Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen lakien täydentämiseksi (Lausuntopyyntö VN/26756/2021, Vastausaika päättyy: 20.1.2022) 
  • Valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026 (Lausuntopyyntö VN/29851/2021, Vastausaika päättyy: 24.1.2022) 
  • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta, palkkajulkisuus (Lausuntopyyntö VN/32046/2021, Vastausaika päättyy: 23.1.2022) 
  • Hyvinkään nuorisovaltuuston aloite nuorten osallisuudesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteossa 3.11.2021 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.