Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.12.2021

§ 71 Sarastia Oy:n osakkeiden hankinta

KEU-2021-21549

Valmistelija

  • Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, paivi.tarsia@keusote.fi

Perustelut

Valmistelijat: rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia ja hallintojohtaja Petja Harakka

Sarastia Oy toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on Sarastia Oy:n omistaja hankkien sieltä talous- ja henkilöstöhallinnon kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut. Siten on tarkoituksenmukaista, että myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hankkii osakkuuden in house –aseman saavuttamiseksi, jolloin palveluja voi hankkia ilman kilpailutusta. 

Osakkuus edellyttää vähintään 1500 osakkeen hankkimista ja osakkeiden merkinnän kokonaishinta on 6 510 euroa (4,34 euroa/kpl). Mikäli osakas haluaa jossain vaiheessa luopua osakkeista, osakkeita tarjotaan muille osakkaille ja jos kukaan osakkeenomistajista ei halua käyttää lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeet. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksen jälkeen merkintäsitoumus toimitetaan allekirjoitettuna Sarastialle, jossa se käsitellään hallituksen kokouksessa. Hallituksen osakeantipäätöksen jälkeen osakassopimus toimitetaan allekirjoitettavaksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hankkia Sarastia Oy:n osakkeita 1500 kpl hintaan 6 510 euroa. Väliaikaisen valmisteluelimen puheenjohtaja valtuutetaan hoitamaan merkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Osakemerkintä tehdään ehdollisena sille, että Sarastia lunastaa osakkeet takaisin, mikäli hyvinvointialue haluaa vuoden 2022 aikana luopua osakkuudesta.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Sarastia, Keusote talousyksikkö