Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.12.2021

§ 75 Muut asiat

KEU-2021-21861

Perustelut

   Muut asiat 

  • STM:n vähimmäistietosisältöasetusta valmistelevaan työryhmään ehdotettu YTA-alueen edustaja Länsi-Uudeltamaalta
  • HUS järjestämissopimuksen valmistelun tilanne 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.