Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.12.2021

§ 73 Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta

KEU-2021-21547

Valmistelija

  • Susanna Pitkänen, vs. palvelujohtaja, susanna.pitkanen@keusote.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee terveydenhuoltolain muuttamista hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja ns. hoitotakuun tiukentamiseksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Hoitoon pääsyä koskeva sääntely koskisi myös korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuoltoa ja vankiterveydenhuoltoa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa laajasti eri sote-alan toimijoilta, kunnilta sekä hyvinvointialueilta, mukaan lukien Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 4.1.2022 klo 16.00 mennessä. Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää valtuuttaa väliaikaisen toimielimen puheenjohtajan antamaan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Lisätään lausuntopyyntö liitteeksi teknisenä korjauksena.

Tiedoksi

palvelujohtaja