Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.12.2021

§ 77 LISÄPYKÄLÄ: Hankintavaltuudet (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Petja Harakka, va. hallintojohtaja, petja.harakka@keusote.fi

Perustelut

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikautena on tarpeen varautua hankintatarpeisiin, joita voi tulla eteen nopeallakin aikataululla. On tarkoituksenmukaista että väliaikainen valmistelutoimielin delegoi hankintavaltuuksia viranhaltijatasolle siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalla on toimivalta tehdä hankintoja tiettyyn rajaan saakka. Sopivaksi rajaksi esitetään pienhankinnoissa sovellettavaa rajausta < 60 000 euroa.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää valtuuttaa väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan tekemään mukaisia kansallisen kynnysarvon alittavia pienhankintoja (< 60 000 euroa). Tämän ylittäviltä osin päätösvalta on väliaikaisella valmistelutoimielimellä.
 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.