Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.12.2021

§ 68 Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

KEU-2021-21861

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 20.12.2021 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Toimielimen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Toni Pallaspuro ja Petja Harakka.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Hirvonen ja Petja Harakka.