Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, kokous 15.12.2021

§ 70 Henkilöstön siirtosopimuksen valmistelu

KEU-2021-21550

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Kuullaan tilannekatsaus hyvinvointialueen henkilöstön siirtosopimuksen valmistelusta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.