Henkilöstöjaosto, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Tuottavuusohjelman henkilöstövaikutukset

KEUDno-2021-11288

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Tuottavuusohjelman tavoitteena on saada kolmen vuoden aikana (v. 2020 – 2022) aikaan pysyvä 40 miljoonan euron vähennys talousarvioraamiin. Tuottavuusohjelman tavoitteita tukevat palvelutoiminnan kehittäminen Leania ja yhteisöohjautuvuutta hyödyntäen, palvelurakenteen ja -verkon kehittäminen sekä kuntien kanssa tehtävä yhteistyö asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tuottavuusohjelman erilaisia skenaarioita käsitellään hallituksen iltakoulussa 8.6, jossa sovitaan myös mahdollisesta jatkovalmistelusta päätöksentekoon.

Henkilöstöjohtaja kuvaa eri tuottavuusskenaarioien henkilöstövaikutuksista kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkitään tiedoksi.