Henkilöstöjaosto, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Sote-uudistuksen henkilöstövaikutukset

KEUDno-2021-11287

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Sote uudistuksen alueellisen valmistelun ja järjestämisvastuun siirtymisen tueksi on laadittu tiekartta vuosille 2020-2023 ja se on osa uudistuksen laajempaa toimeenpanosuunnitelmaa. Sote valmistelua tehdään vapaaehtoisissa (vaihe 1) valmisteluryhmissä ja työtä tuetaan sekä sosiaali- ja terveysministeriön että KT:n toimesta. Keusote on nimennyt edustajat eri vapaaehtoisiin valmisteluelimiin. Tiekartta on laadittu sekä alueellisen että kansallisen valmistelun näkökulmasta

Alueellisen valmistelun tiekartta vaiheistaa sote- ja pelastustoimen uudistuksen etenemistä hyvinvointialueilla ja se on jaettu viiteen vaiheeseen:

Vaihe 1: Vapaaehtoinen valmistelu (ennen hallituksen esitystä)

Vaihe 2: Toimeenpanon valmistelu (HE eduskuntaan 12/2020)

Vaihe 3: Hyvinvointialueiden väliaikaiset valmisteluelimet (lainsäädäntö astuu voimaan)

Vaihe 4: Aluevaltuustot 1.3.2022 lähtien

Vaihe 5: Järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023

Tiekartan tarkoituksena on näin auttaa hyvinvointialueiden alueellisten valmistelijoiden työtä tarjoamalla tietoa mm. valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.

Vaiheen 1 vapaaehtoista valmistelua on tehty maaliskuusta 2021 lähtien valmistelutyöryhmissä. Henkilöstön näkökulmasta merkittävimmät ryhmät ovat 1) hallinto, talous ja tukipalvelut sekä 2) johtaminen ja osaaminen valmisteluryhmät. Ryhmät kokoontuvat säännönmukaisesti noin 1-2 kertaa kuukaudessa.  Valmistelussa on kunkin valmisteluryhmän keskeiset tehtäväkokonaisuudet ja tehtävät. Kevään aikana valmistelu tarkentuu erityisesti aikataulun ja osatehtävien osalta.

Henkilöstöjaostolle esitellään tilannekatsaus henkilöstön näkökulmasta merkittävimpien työryhmien työskentelyn tähänastisista tuloksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.