Henkilöstöjaosto, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Oppilaitosyhteistyö ja henkilöstön saatavuus

KEUDno-2021-11286

Valmistelija

  • Ville Saarikoski, kehittämispäällikkö, ville.saarikoski@keusote.fi

Perustelut

Toimiva oppilaitosyhteistyö on sekä Keusotelle että oppilaitoksille kriittinen asia: Keusote tarvitsee pätevää henkilöstöä ja oppilaitokset tarvitsevat opiskelijoita ja esimerkiksi harjoittelupaikkoja ja projektityötä tarjoavia organisaatioita. Toimiva rekrytointi alueen oppilaitoksista vaatii, että olemme jatkuvassa yhteistyössä.

Keski-Uudenmaan toimintaympäristön ja työssäkäyntialueen sekä Keusoten kannalta keskeisimmät oppilaitokset ovat Hyria (kehittämiskumppanuus), Keuda (kumppanuussopimus) ja Laurea (Keusote avainasiakas). Säännölliset tapaamiset ohjausryhmätasolla ja käytännön toiminnan tasolla ovat yhteistyön pohjana.

Oppilaitosyhteistyön kehykset on määritelty kunkin kumppanin kanssa sovituissa sopimuksissa. Niissä määritellään perustavoitteet ja mahdollisuudet yhteistyölle.

Yhteistyö ei ole pelkästään oppisopimus- tai koulutussopimuksiin pohjautuvaa, vaan myös projektiyhteistyötä. Näistä syntyy potentiaalia siihen, että valmistuville Keusote on ylipäätään houkutteleva työnantaja.

Kaikkien oppilaitosten kanssa järjestetään aktiivista rekrytointiyhteistyötä, esimerkiksi palvelualueille kohdennettuja ja vain Keusotea koskevia rekrytointitapahtumia.

Se, kuinka hyvin oppilaitosyhteistyöstä on tuloksena pätevää henkilöstöä Keusotelle, riippuu monesta asiasta: esimerkiksi harjoittelu- ja oppisopimuspaikkojen määrästä ja niiden vaatimuksista Keusotelle sekä niissä saaduista kokemuksista, projektiyhteistyöstä, yhteisestä viestinnästä ja näkyvyydestä esimerkiksi rekrytointitapahtumissa sekä yleisestä työnantajamielikuvasta. Välillisesti kyse on myös esimerkiksi myös työssäkäyntialueen ja Keski-uusimaan houkuttelevuudesta ylipäätään.

Kokouksessa esitellään oppisopimus- ja koulutussopimuspaikkojen määriä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.