Henkilöstöjaosto, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tiedonantoja

Päätös

Keskusteltiin ajankohtaisesta työmarkkinatilanteesta.