Henkilöstöjaosto, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Oiva – osaamisen kehittämisen alusta

KEUDno-2022-10103

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Osaamisen johtamisen ja hallinnan kannalta merkittävä asia on osaamisen hallintaohjelmiston käyttöönotto. Etaikan toimittama ratkaisu on nimetty Keusotessa "Oivaksi". Projekti on alkanut vuonna 2021 ja nyt ensimmäisessa vaiheessa käyttöön on otettu koulutuskalenteri ja koulutusten hallinta, jossa koulutuksiin ilmoittaudutaan, ilmoittautumiset hyväksytään. Näin henkilöstölle muodotuu myös koulutusrekisteri Keusoten osalta. Myöhemmin järjestelmään rakentuvat luvat ja pätevyydet sekä sen kolmas elementti, eli kehityskeskusteluiden alusta.

Oivan käyttöönotto on edennyt suunnitellusti ja palvelualueilla sitä pidetään osaamisen johtamisen kannalta merkittävänä kehitysaskeleena sekä esihenkilötyön että henkilöstön kannalta. Työnantajan näkökulmasta se auttaa selkeästi esimerkiksi tarkkojen tunnuslukujen saamisessa koulutuskorvaushakemusten yhteydessä.

Henkilöstön kehittämispäällikkö antaa kokouksessa katsauksen Oivaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.