Henkilöstöjaosto, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Henkilöstön siirtosuunnitelma

KEUDno-2022-10101

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstön asemasta sote-uudistuksessa säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (voimaanpanolaki). Voimaanpanolain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien sekä niitä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

Sujuvan siirtymän varmistamiseksi liikkeenluovutuksen piirissä olevat organisaatiot käsittelevät siirtosopimuksen omissa yhteistoiminta- ja päätöksentekoelimissään. Siirtosopimus käsiteltiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhteistyötoimikunnassa 25.5.2022. Siirtosopimuksessa sovitaan käytännössä liikkeenluovutuksen periaatteista, jotka perustuvat olemassa olevaan lainsäädäntöön.

Siirtosopimus on käsitelty VATE:n väliaikaisessa yhteistoimintaelimessä 16.12.2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.