Henkilöstöjaosto, kokous 25.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Henkilöstön osallistaminen Hyvinvointialueen valmisteluun

KEUDno-2022-10102

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymästä, alueella sijaitsevista Etevan palveluyksiköistä, kuntien oppilas- ja opiskelijahuollosta sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymästä.  Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä noin 4250 työntekijää marraskuussa kerätyn tiedon perusteella.  Etevan henkilöstö jakaantuu viidelle eri hyvinvointialueelle ja erikoissairaanhoitoon (HUS-yhtymään). Avoinna on vielä Etevan tukipalveluhenkilöstön (n=52) jakaantuminen eri hyvinvointialueille liikkeenluovutusten yhteydessä.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella. Liikkeenluovutuksen yhteydessä henkilöstö siirtyy luovutuksensaajan palvelukseen ja heidän palvelussuhteensa ehdot pysyvät samoina työnantajan vaihtumisesta huolimatta. Uudella työnantajalla on sama oikeus muuttaa työsuhteen ehtoja kuin luovuttavalla työnantajalla

Hyvinvointialueelle eivät siirry nk. luontaisetuudet, jotka ovat työnantajan yksipuolisesti tarjoamia ja kustantamia henkilöstöetuuksia. Yleisimpiä henkilöstöetuuksia ovat esimerkiksi työterveyshuollon lääkäripalvelut, ravintoetu, liikunta- ja kulttuurietu, matkapuhelinetu sekä autoetu. Hyvinvointialueelle valmistellaan henkilöstöetuuksien kokonaisuutta, ja arvioidaan kustannuksia, liikkeenluovutuksen piirissä olevien organisaatioiden nykykäytäntöjen pojalta. 

Tavoitteena on mahdollistaa tehokas henkilöstötiedottaminen sekä henkilöstön osallistuminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun eri foorumeilla. Hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle järjestetään kerran kuukaudessa tunnin mittainen henkilöstöinfo, jossa käydään läpi valmisteluun liittyvät ajankohtaiset asiat. Henkilöstöllä on mahdollisuus lähettää kysymyksiä etukäteen tai tilaisuuden aikana valmistelijoille.  Henkilöstöinfojen osallistujamäärä on ollut Teamsissa noin 500–600 (joissakin tapauksissa Teamsin äärellä on ollut koko työyhteisö).  

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle, on myös kuukausittainen katsaus hyvinvointialueen valmisteluun. Uutiskirjeestä saa myös tiedon henkilöstölle suunnatuista tapahtumista sekä työkaluja työelämän muutosten kohtaamiseen.

Hyvinvointialueelle siirtyvät esihenkilöt tapaavat kerran kuukaudessa ja hyödyntävät tapaamisissa ”Meille muutoksentekijöille” tehtyä työkalupakin sisältöä tavoitteena oman työyhteisön valmentaminen muutosmatkalla. Tapaamiset ovat olleet erittäin suosittuja.

Koko henkilöstöllä on mahdollisuus rakentaa Henkilöstölle Hyvä Hyvinvointialue (HHH) osallistumalla toukokuun aikana henkilöstöpolitiikan ja toimintakulttuurin rakentamiseen sähköisellä alustalla ja workshopeissa. Myös yhteinen palvelujen ja toiminnan kehittäminen on käynnistynyt opiskelija- ja kouluterveydenhuollon, vammaispalvelujen sekä päihdehuollon toiminnan osalta yhteisillä tapaamisilla ja workshopeilla.

Liitteessä on kuvattu siirtyvän henkilöstön tunnuslukuja sekä henkilöstön osallistamisen keinoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.