Henkilöstöjaosto, kokous 2.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Palkkaharmonisaation tilannekatsaus

KEUDno-2022-5945

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Kuudesta kunnasta siirtyneen henkilöstön palkkojen yhteensovittamista on tehty järjestelmällisesti vuodesta 2019 alkaen. Samalla on rakennettu neljä eri palkkausjärjestelmää.

Ensimmäisenä valmistui terveyskeskuslääkäreiden palkkausjärjestelmä, joka otettiin käyttöön lokakuussa 2019. Syksyllä 2020 valmistuivat hammaslääkäreiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palkkausjärjestelmät (Sote-sopimus liitteet 1 ja 2). KVTES, liite 1 johto ja asiantuntijat palkkauksen kokonaisuus valmistui kesällä 2021. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden palkkojen yhteensovittaminen tapahtui palkkarakenteen uudelleen arvioinnilla siten, että kenenkään kokonaispalkka ei laskenut. Muiden sopimusten osalta on tarkasteltu vain tehtäväkohtaisia palkkoja.

Yleiskorotusten lisäksi sote-sopimuksen piirissä olevien henkilöiden palkkoja on tarkistettu uusilla palkkataulukoilla 08/2020, 05/2021 ja 01/2022. Yli 2000 sote-sopimuksen piirissä olevan työntekijän palkkaa on tarkistettu ylöspäin. Määritellyt tavoitepalkat saavutetaan 1.7.2022, jolloin palkat on harmonisoitu ylimpään kymmenykseen.

Vuoden 2022 heinäkuussa 92 % henkilöstöstä on tavoitepalkoissa ja tällöin palkkojen harmonisointiin on investoitu yhteensä 8 M€ vuodesta 2019. Summa on noin kolme miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2019 laskelmassa oli arvioitu. Kasvua selittää mm. henkilöstön määrän kasvu ja alueellinen palkkakilpailu, jolloin tavoitepalkkoja on nostettu kilpailukykyiselle tasolle.

Noin 350 henkilön palkka ylittää heinäkuussa voimaan tulevat tavoitepalkat. Järjestöt edellyttävät nk. piikkipalkkojen käyttöönottoa, joka edellyttäisi vielä noin 13,5 – 14 M€ lisäinvestointeja vuositasolla. Näihin ei ole varauduttu.

Seuraavassa vaiheessa keskitytään palkkausjärjestelmien sisällölliseen kehittämiseen ja eri ammattiryhmien tehtävänvaativuuksien arviointiin yhteistyössä esihenkilöiden ja järjestöjen edustajien kanssa. 

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.