Henkilöstöjaosto, kokous 2.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Palkitsemisen kehittäminen – henkilöstön pitovoiman ja saatavuuden lisäämiseksi

KEUDno-2022-5943

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Keusoten henkilöstöpolitiikan tavoitteena on huolehtia, että palkka- ja palkitsemisen keinot kannustavat ja palkitsevat työntekijöitä hyvästä työsuorituksesta ja onnistumisista työssä sekä vaikuttavat henkilöstön pitovoimaan myönteisesti.

Keväällä 2021 otettiin käyttöön ensimmäisenä palkitsemisen kokonaisuutena kerta- ja pikapalkitsemisen toimintamalli. Ketterä palkitseminen työpaikan arjessa lisää työntekijän motivaatiota ja työnantajan pitovoimaa. Työyhteisön tai yksilön onnistumisista voidaan vahvistaa julkisella kiitoksella sekä pikapalkitsemisen keinoilla, joita ovat esimerkiksi kakkukahvit, lahjakortit ja nokkela-vapaa. Kertapalkkioihin liittyvä toimintakäytäntö pitää sisällään useamman eri vaihtoehtoisen tavan palkita, joko yksilöä tai yhteisöä, hyvistä työsuorituksista. Kertapalkkion suuruus on 200 €/työntekijä ja kertapalkkio merkittävästä, kuntayhtymälle tuotetusta taloudellisesta, euromääräisestä säästöstä voi olla 500 € tai 1000 €.

Valmisteilla olevia palkitsemisen muotoja ovat mm. suoriutumisen arviointiin liittyvä toimintamalli, rekrytointipalkkiokäytännöt sekä innovaatio ja laatupalkitsemisen kokonaisuus. Suoriutumisen arviointia tarkastellaan, perinteisestä ajattelusta poiketen, työntekijän arvon tuottamisena organisaation tai työyhteisön toiminnalle.

Myös henkilöstöedut vaikuttavat henkilöstön pitovoimaan ja työnantajakuvaan. Näiden osalta arviotavaksi on nostettu mm. auton käyttöedun käyttöönotto ja kulttuuri- ja liikuntaetuihin käytettävien taloudellisten resurssien lisääminen.

Henkilöstöjohtaja esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.