Henkilöstöjaosto, kokous 2.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Katsaus esihenkilötyön ja johtamisen kehittämiseen (KeuAkatemia)

KEUDno-2022-5944

Valmistelija

  • Ville Saarikoski, kehittämispäällikkö, ville.saarikoski@keusote.fi

Perustelut

Keusoten strategisten kyvykkyyksien viitekehyksen kivijalka on vahva operatiiviseen kyvykkyyteen, jolla tarkoitetaan lähinnä oman alan ja tehtävässä vaadittavaa ammattitaitoa. Tämän lisäksi on määritelty 7 strategista kyvykkyyttä.

Henkilöstön ja yksittäisten henkilöiden näkökulmasta on vain ihmisten osaamista ja strateginen kyvykkyys on osaamisten yhdistelmä. Kyvykkyys on organisaation tasolla laajempi kokonaisuus kuin yksittäiset osaamiset. Riski on, että strategian toteuttamisessa ei onnistuta tarvittavan kyvykkyyden puuttuessa. Siksi strategisten kyvykkyyksien tunnistamiseen ja johtamiseen on panostettava.

Johtaminen on yksi Keusoten strateginen kyvykkyys. Se on tilannesidonnaista ja kollektiivista kykyä reagoida erilaisissa tilanteissa ja toteuttaa johtamisen ja esihenkilötyön kautta strategisia tavoitteita. Tulokset voidaan nähdä joka päivä, mutta pidemmällä tähtäimellä kysymys on vuosien aikana nähtävistä tuloksista, eli miten onnistutaan strategisissa tavoitteissa pidemmällä aikajänteellä. Osaamista ja kyvykkyyksiä voidaan kehittää eri tavoin.  

KeuAkatemia on kehittyvä viitekehys sille, miten esihenkilötyötä ja johtamista Keusotessa halutaan kehittää. Se on edelleen kehittyvä viitekehys ja noudattaa osaamisen johtamisen tunnustettuja kehittämisen keinoja.

Henkilöstön kehittämispäällikkö esittelee kokouksessa erityisesti kahta teemaa: sisäistä vertaiscoachingia ja suunniteltuja johtamisen tutkintoryhmiä.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.