Henkilöstöjaosto, kokous 23.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Henkilöstöjaosto / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstöjaoston kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaoston puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.