Henkilöstöjaosto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Työmarkkinakatsaus: neuvottelujen tulos

KEUDno-2022-10385

Valmistelija

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

KT, JAU ja JUKO ovat päässeet erillissopimukseen kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista 2022–2025. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ratkaisua sovelletaan myös hyvinvointialueella tällä hetkellä työskentelevään ja palkattavaan henkilöstöön.  

Ratkaisu sisältää seuraavat työ- ja virkaehtosopimukset:

 • Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES 2022–2025)
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus 2022–2025)
 • Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2022–2025)
 • Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS 2022–2025)
 • Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS 2022–2025)
 • Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES 2022–2025)

Lisäksi ratkaisuun sisältyvät mm.:

 • kunta- ja hyvinvointialan pääsopimuksen liitäntäpöytäkirjoineen
 • KT Yritysjaosta koskevan työehtosopimuksen
 • virka- ja työehtosopimuksen kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmää koskevasta kehittämisohjelmasta 2023–2027
 • osapuolten välillä sovitun ns. työelämäpaketin (useita asiakirjoja)

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Kolmen vuoden sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,79 prosenttia. Vuonna 2022 kustannukset nousevat keskimäärin 1,76 prosenttia eli noin 392 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 nousua on vähintään keskimäärin 3,05 prosenttia (noin 691 miljoonaa euroa) ja vuonna 2024 vähintään keskimäärin 3,11 prosenttia (noin 725 miljoonaa euroa).

Uusia sopimuksia sovelletaan erillissopimuksen perusteella sopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen ja niiden alajärjestöjen jäseniin (kunnallisen pääsopimuksen 17 §:n mukainen erillissopimus).

Työsopimuslain 2 luvun 2§:n ja kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijalain 12 §:n perusteella sopimusmuutoksia noudatetaan myös muuhun henkilöstöön. Tämä koskee esimerkiksi 1.6.2022 tulevia sopimuskorotuksia ja työ- ja virkaehtosopimusten ns. tekstimuutoksia.

Liitteenä esitys sopimusten sisällöistä, joka täydentyy KT:n työnantajainfon (21.6.2022) perusteella.

Henkilöstöjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.