Henkilöstöjaosto, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Keskitetyn rekrytoinnin tilannekatsaus

KEUDno-2022-10386

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstön paremman saatavuuden turvaamiseksi rekrytoinnit on keskitetty 1.3.2022 alkaen yhteisten palveluiden keskitettyyn rekrytointitiimiin. Keskitetty rekrytointi vastaa sekä julkisen, että sisäisen rekrytoinnin kokonaisvaltaisen prosessin hallinnasta sekä Keusoten sijaisvälityksen toiminnasta. Keskitetty rekrytointi pyrkii suunnitelmallisuudellaan sekä toiminnallaan parantaa työnantajaimagoa sekä luomaan työnantajakuvaa oppilaitosvierailuiden sekä messujen muodossa kuntalaisille sekä tuleville työntekijöille. Rekrytointien lisäksi keskitetty rekrytointi pyrkii omalla toiminnallaan tehostamaan työnantajan pitovoimaa helpottamalla esihenkiöiden työtä palvelussuhteen alkuvaiheen osalta.

Keskitettyyn rekrytointiin on keskitetty myös varahenkilöstöä ympärivuorokautisten palvelujen osalta.

Henkilöstöjohtaja antaa kokouksessaan katsauksen Keskitettyyn rekrytointiin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.