Henkilöstöjaosto, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Työmarkkinaneuvottelutilanne

KEUDno-2022-11092

Valmistelija

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstöjaostolla on merkittävä rooli mahdollisissa työtaistelutilanteissa. Henkilöstöjaosto toimii yhtymähallituksen toimielimenä, joka tekee tarvittavat päätöksentekoon liittyvät ratkaisut. Työtaistelutoimenpiteisiin liittyvät, nopeaa päätöksentekoa vaativissa tilanteissa työnantajan periaatteelliset ratkaisut tekee johtoryhmä. Henkilöstöjaosto tiedottaa yhtymähallitusta työtaistelutilanteesta ja johtavien viranhaltijoiden tekemistä ratkaisuista.

KT, JAU ja JUKO pääsivät kesäkuussa erillissopimukseen kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista 2022–2025. Kuntien ja kuntayhtymien lisäksi ratkaisua sovelletaan myös hyvinvointialueella tällä hetkellä työskentelevään ja palkattavaan henkilöstöön.  Sote Ry ei hyväksynyt sopimusta, jonka vuoksi työmarkkinatilanne on kuumentunut viimeisten viikkojen aikana.

Sote Ry:n järjestöt Tehy ja Super ovat uhanneet kolmella eri työtaistelutoimenpiteellä. Näitä ovat olleet Kanta-Hämeeen keskussairaalan teho-osaston vuorokauden mittainen lakko, Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastoa ja osaa Helsingin kotihoitoa sekä Oulun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastoa ja kotihoitoa on uhannut neljän vuorokauden lakko. Keski-Uudella maalla ei lakonuhkia ei vielä ole ollut.  Käräjäoikeus kielsi 14.9.2022 kaikki tuleviksi viikoiksi kaavaillut tehohoitajien lakot ja määräsi väliaikaisen turvaamistoimen miljoonan euron uhkasakon uhalla kummallekin hoitajajärjestölle erikseen kaikkien sairaanhoitopiirien osalta. Hallitus on valmistellut myös potilasturvallisuuslakia, jonka tarkoituksena on velvoittaa työntekijäjärjestöjä turvaamaan välttämätön sosiaali- ja terveydenhuolto työtaistelun aikana.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on suunnitelma, jolla se varautuu mahdollisen työtaistelu-uhan tai työtaistelutoimenpiteiden varalta. Sisäisessä ohjeessa on määritelty toimielinten ja virkamiesten vastuut työtaistelutoimenpiteiden aikana. Lisäksi se sisältää palvelualuekohtaiset suunnitelmat vastuineen palvelujen saatavuuden ja toimintojen turvaamiseksi mahdollisessa työtaistelutilanteessa.

Kesän jälkeen hoitajaliittojen Tehyn ja Superin jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat vaikuttaneet jonkin verran toimintaan, kun työvuorolle ei ole aina helposti löytynyt jatkajaa ylityökieltojen vuoksi. Kriittisempi asia toiminnan näkökulmasta on ollut yleinen henkilöstön saatavuustilanne.

Henkilöstöjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Monica Hostio, henkilöstöjohtaja, monica.hostio@keusote.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.