Henkilöstöjaosto, kokous 21.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 HR-tilannekatsaus

KEUDno-2022-11091

Valmistelija

  • Nina Nikkinen, HR-päällikkö, nina.nikkinen@keusote.fi

Perustelut

Katsaus Keusoten henkilöstön tunnuslukuihin 1.1.-31.8.2022 ja henkilöstön saatavuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Nina Nikkinen, HR-päällikkö, nina.nikkinen@keusote.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.