Henkilöstöjaosto, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Henkilöstöjohtajan rekrytointi / esittelijästä päättäminen

KEUDno-2019-1641

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matleena Ylitalo, Erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstöjohtaja Päivi Autere on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle syksyllä 2020. Pitämättömien lomien ja säästövapaiden vuoksi henkilöstöjohtajan virka vapautuu alkukesästä 2020. Irtisanoutumista virasta ei ole vielä tehty. Talousarviossa 2020 on varauduttu henkilöstöjohtajan viran täyttämiseen 1.4.2020.

Hallintosäännön luvun 2 § 7 mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai yhtymävaltuustolla. Henkilöstöjaosto päättää näiden palvelussuhteiden kelpoisuusehdoista.  Koska henkilöstöjohtajan valitsee virkaansa yhtymähallitus (hallintosääntö luku 6 § 29), tulee henkilöstöjaoston ryhtyä valmistelemaan henkilöstöjohtajan viran rekrytointia.

Rekrytoinnin valmisteluun kuuluu kelpoisuusehdosta, keskeisimmistä osaamisvaatimuksista ja hakuajasta päättäminen, hakukuulutuksen hyväksyminen, hakuajan päätyttyä ansiovertailut ja haastateltavien valinta, haastattelut sekä virkaan valittavan henkilön esittäminen yhtymähallitukselle. Rekrytoinnin valmistelu tulee edellyttämään henkilöstöjaostolta ylimääräisiä kokouksia loppuvuoden 2019 aikana.

Rekrytointiprosessiksi ehdotetaan:

 • kelpoisuusehdosta päättäminen 23.10.2019
  •  ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus hr – prosessien kehittämisestä sekä riittävä johtamistaito
 • hakuaika 7. – 28.11.2019 klo 14.00 (sähköinen linkki hakemuksiin hakuajan päätyttyä henkilöstöjaoston jäsenille)
 • haastateltavien valinta ti 10.12.2019 (ylimääräinen henkilöstöjaosto ennen yhtymähallituksen kokousta) ja ennakkotehtävän laatiminen
 • haastattelut ja ennakkotehtäviin tutustuminen viikoilla 50-51
 • kärkihakijat (3-4) yhtymähallituksen kuultavina 14.1.2020
 • mahdolliset henkilöarvioinnit viikolla 4
 • henkilöarviointien tulosten kuuleminen ja henkilöstöjohtajaksi valittavan henkilön esittäminen yhtymähallitukselle viikolla 5 ke 29.1.2020 (henkilöstöjaoston kokous)
 • päätös valinnasta yhtymähallituksessa viikolla 6 tai 7

Henkilöstöjaoston kokoukseen tuodaan luonnokset hakukuulutuksesta ja keskeisimmistä osaamisvaatimuksista.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää, että henkilöstöjohtajan virkaan

 • kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus hr – prosessien kehittämisestä ja riittävä johtamistaito

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää

 • rekrytointiprosessin aikataulun, mm. hakuaika
 • hakukuulutuksen sisällön
 • keskeisimmät osaamisvaatimukset
 • antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet hakuajan jatkamiseen tarvittaessa
 • antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet muokata sekä hakukuulutusta että keskeisimpiä osaamisvaatimuksia

Päätös

Hyväksyttiin muutospäätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana henkilöstöjohtaja Päivi Autere poistui paikalta. Esittelijänä toimii henkilöstöjohtajan sijaisena yhtymähallituksen 12.3.2019 tekemän päätöksen § 36 mukaisesti työhyvinvointipäällikkö Ritva Hyvärinen

Keskustelun aikana puheenjohtajan ehdotuksesta päätösehdotusta muutettiin yksimielisesti seuravasti.

Henkilöstöjaosto päättää, että henkilöstöjohtajan virkaan

 • kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus hr – prosessien kehittämisestä ja riittävä johtamistaito

Lisäksi henkilöstöjaosto päättää

 • rekrytointiprosessin aikataulu: hakuaika on 7. – 28.11.2019 klo 14.00, haastateltavien valinta on 17.12.2019. Haastattelut on 22.1.2020 klo 10-16 ja 23.1.2020 klo 18-20 (vara-aika)
 • hakukuulutuksen sisällön (tausta-aineisto, ei julkinen)
 • keskeisimmät osaamisvaatimuksista (tausta-aineisto, ei julkinen)
 • antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet tehdä hakukuulutukseen sekä osaamisvaatimuksiin teknisiä korjauksia tarvittaessa

 

 

 


 

Valmistelija

 • Matleena Ylitalo, Erityisasiantuntija, matleena.ylitalo@keusote.fi

Perustelut

Henkilöstöjaosto päätti kokouksessaan 23.10.2019 § 21 henkilöstöjohtajan rekrytoinnin valmistelusta ja aikataulusta. Yhtymähallitus päättää hallintosäännön § 28 mukaan valitsemiensa ja valtuuston valitsemien viranhaltijoiden haettavaksi julistamisesta. Yhtymähallitus käsittelee henkilöstöjaoston päättämää rekrytointiprosessin kokonaisuutta 26.11.2019 kokouksessaan. Tavoitteena on, että hakuajan päätyttyä haastateltavat valitaan henkilöstöjaoston kokouksessa 17.12.2019.

Hallintosäännön § 7 mukaan henkilöstöjohtaja on henkilöstöjaoston esittelijä ja henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on yhtymähallituksella tai valtuustolla. Esittelijänä toimii henkilöstöjohtajan sijaisena yhtymähallituksen 12.3.2019 tekemän päätöksen § 36 mukaan henkilöstöjohtajan sijaisena toimii ensisijaisesti palvelussuhdepäällikkö ja toisena sijaisena työhyvinvointipäällikkö.

Henkilöstöjaoston kokouksessa 23.10.2019 henkilöstöjohtaja poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi ja esittelijänä toimi työhyvinvointipäällikkö. Työhyvinvointipäällikkö sekä palvelussuhdepäällikkö ovat esittäneet toivomuksen, etteivät he olisi esittelijänä rekrytointiprosessin jatkuessa, koska henkilöstöjohtaja toimii työhyvinvointipäällikön ja palvelussuhdepäällikön esimiehenä.

Hallintolain § 29 mukaan virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä. Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Työhyvinvointipäällikkö ja palvelussuhdepäällikkö ovat tuoneet esille näkemyksensä omasta esteellisyydestään. Hallintolain § 29 monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Monijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon oikeutetun esteellisyydestä. Esteellisyydestä säädetään myös hallintosäännössä § 130.

Kuntayhtymän johtaja toimii yhtymähallituksen esittelijänä ja yhtymähallitus valitsee henkilöstöjohtajan. Nyt päätettäväksi tuodaan esittelijän nimeäminen henkilöstöjaostolle henkilöstöjohtajan rekrytoinnin käsittelyssä. Esittelijäksi ehdotetaan kuntayhtymän johtajaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@keusote.fi

Henkilöstöjaosto päättää, että henkilöstöjohtajan valintaprosessissa henkilöstöasianjaoston esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja edellä esittelytekstissä esitetyin perustein.

Päätös

Hyväksyttiin.